Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych
Piotrków Trybunalski

Zawód

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz. U. Nr 82, poz. 537. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera. Tematyka kursu obejmuje: ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego, podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Biuro Usług Szkoleniowych STONOGA

ul. Litewska 4/32, 97 - 300 Piotrków Trybunalski
tel: 663-686-135

więcej informacji

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl